Cintrón Aguilú, Amilcar
(Cintrón Aguilú, Amilcar)

HUMA 3101 Estudio de la Cultura Occidental I.

 HUMA 3201Estudio de la Cultura Occidental III.

HUMA 3102Estudio de la Cultura Occidental II.

HUMA 3202 Estudio de la Cultura Occidental IV.